Firma Handlowo Usługowa RADECOMP Radosław Mikus

W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” (PROW 2014-2020) zrealizowano projekt pn. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie na rynek usług filmowych z wykorzystaniem innowacyjnej kamery oraz przenośnego generatora słonecznego”, który uzyskał wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” z siedzibą w Chrostowej w wysokości 100 000,00 zł. Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług filmowych poprzez zakup innowacyjnej kamery i generatora słonecznego oraz utworzenie nowych miejsc pracy. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność końcową. Beneficjent projektu Firma Handlowo-Usługowa RADECOMP Radosław Mikus. Lokalizacja operacji Trzciana 412.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez Firma Handlowo-Usługowa RADECOMP Radosław Mikus Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.